SINTEZA  GENETICA COMPORTAMENTULUI UMAN curs psihologic .PDF
I Love Books

☝👀SINTEZA GENETICA COMPORTAMENTULUI UMAN curs psihologic .PDF📚

SINTEZA GENETICA COMPORTAMENTULUI UMAN curs universitar psihologic .PDF Disciplinele: Bazele genetice ale comportamentului uman (anul I zi si FR) Psihoecologia comportamentului – factor de fiabilitate umana (ID, Masterat) Obiective: Reconsiderarea unora dintre paradigmele şi conceptele darwiniste, neodarwiniste, pavloviste, lorenziste şi behavioriste din domeniul etologiei, în scopul deprinderii cursanţilor cu gândirea liberă de prejudecăţi; formarea unei concepţii ştiinţifice moderne privind mecanismele ce stau la baza comportamentului uman şi deosebirea fundamentală dintre acesta şi comportamentul animal; asigurarea unei baze ştiinţifice solide şi moderne în abordarea disciplinelor cu caracter aplicativ din domeniul psiho-pedagogic şi social. Prolegomena Etologia (gr. ethos = morav, obicei, atitudine) este o ramură a ştiinţelor psiho-sociale care studiază comportamentul animal...